Welkom op WO 2 Waarheden » De biografie van Adolf Hitler , een homofiele heraldicus , of de katvanger van de Nazi's

De biografie van Adolf Hitler , een homofiele heraldicus , of katvanger van de Nazi's .

Adolf Hitler .

Een homofiel , een nietsnut , een artiest , een mislukte heraldicus , een satanszoon , of gewoon een katvanger van de Nazi's ??

De man van de twintigste eeuw , en misschien wel van het tweede millennium was Adolf Hitler .

Weinig mensen hebben zó hun stempel gedrukt op het verloop van de geschiedenis .

Men moet een heel eind terug gaan , misschien zelfs wel tot Jezus Christus of Alexander de Grote om iemand te vinden die de wereld zo diepgaand en duurzaam heeft veranderd als Adolf Hitler .

Meer dan zestig jaar na zijn vermeende dood zitten we nog steeds in een shocktoestand over de wreedste georganiseerde slachtpartij aller tijden .

Ik zeg met recht " vermeende dood" , want was het inderdaad Adolf Hitler die zelfmoord pleegde in de bunker te Berlijn ?

Of was het dan toch een dubbelganger ?

Zie de pagina ; Is het verhaal over Hitlers  zelfmoord , en kinderloosheid echt wel de waarheid ?

Het is fascinerend dat één persoon de geschiedenis zo’n gewelddadige wending kon geven .

Adolf Hitler laat ons zien dat één mens wel degelijk het verschil kan maken .

Zonder Hitler zou er zo goed als zeker geen Derde Rijk zijn geweest , geen Tweede Wereldoorlog ( in Europa ) , geen holocaust , geen Koude Oorlog , geen dekolonisatie , geen einde of in ieder geval een vertraagd einde van het British Empire , geen staat Israël en geen Europese Unie .

Want de hele EU is gebaseerd op oude Naziplannen uit 1942 , het hele EU concept word heden ten dage ( bijna ) zo uitgevoerd zoals door de Nazi's bedacht !

Zie evt. de pagina ; Het 1000 jarig REICH is nooit verdwenen , sterker nog het "voortsmeulende NAZI vuur" laait weer op !

Op Adolf Hitler staat geen maat .

Hij was geen staatsman zoals Bismarck , evenmin was hij een man van het volk zoals Luther .

Adolf Hitler is uniek , hij heeft geen voorgangers of openbare opvolgers .

Nou ja geen openbare opvolgers ???

In principe zijn eigenlijk ALLE EU regeringingsleiders zijn opvolgers , zij gaan immers zonder toestemming van de volkeren zelf gewoon maar door met het opzetten van een 1 Europa !

Het 1 Europa , de droom , de wens van Adolf Hitler , en de Nazi's 

De Duitsers hadden bewondering voor hun leider , maar ook verbazing .

Hij kwam uit het niets .

En hij verdween in het " niets" , want was het wel Adolf Hitler die zelfmoord pleegde in de bunker te Berlijn ?

Of was het gewoon Gustav Weler , zijn dubbelganger , of 1 van de vele andere dubbelgangers ?

Die zich daar voor op moesten offeren .

Hij leek een door God gezonden wonder , die op onverklaarbare wijze was komen aanwaaien uit Oostenrijk .

Hij gaf de Duitsers weer zelfvertrouwen na hun trauma van de Eerste Wereldoorlog .

Zijn manier van leven versterkt die magie .

Hij leefde sober, gebruikte geen drugs of alcohol, was vegetariër en leek bijna kuis .

Wie had deze monnik gestuurd ?

Veel Duitsers zagen in hem de Messias .

Hitler zelf was groot geworden met de gedachte dat hij de profeet Elia was ; de reïncarnatie van Johannes de Doper .

Als een door God gezonden leider vocht hij tegen de goddeloze democratie , de atheïstische Bolsjewieken en tegen de Joden die schuldig waren aan de kruisiging van Christus .

Hij was de redder van het Arische ras .

Met Hitler was de Kerk overbodig .

God zelf had Hitler aangewezen als degene die Daniels en Johannes hun visioen over een Duizendjarig Rijk zou vervullen .

Natuurlijk vroeg het bereiken van het Duizendjarige Rijk offers , maar wie spreekt de Messias tegen ?

Weinig Duitsers , Britten en Fransen voorzagen dat deze wolf in schaapskleren zich zou ontpoppen als de ultieme verpersoonlijking van de gevallen engel .

Hitler is zo onmenselijk dat een babyfoto van Hitler bijna onwerkelijk lijkt .

Ongelooflijk bijna dat dit tot het menselijk ras behoort .

 


Op de foto's boven Adolf Hitler als baby , vervolgens Adolf Hitler als kind 

 

Hitler had een verknipte persoonlijkheid . 

Hij leefde eenzaam en liefdeloos . 

Dit is waarschijnlijk terug te voeren op zijn homoseksualiteit , Adolf ontdekte / wist het zeker dat hij na het einde van WO 1 , dat hij homofiele gevoelens had . 

In zijn jeugd scharrelde hij wel met jongemannen , maar later ging hij zijn geaardheid verdringen . 

Het lijkt wel of hij hiermee al zijn gevoelens voor de mens ging wegdrukken . 

Zijn boosheid en frustraties projecteerde hij op de Joden . 

Zij waren schuldig aan alles . 

Zijn eigen tekortkomingen en zwaktes compenseerde hij met zijn geloof in de Übermensch . 

In werkelijkheid was Adolf Hitler eigenlijk niets meer dan een homofiele  zwakkeling , die stiekum hertjes en Egeltjes voerde .


Hij verleende later zelfs enige tijd enkele Joden een ontheffing tegen de jodenvervolging , iets wat hij later onder druk van zijn extremere partijgenoten weer introk .

Zie hier over evt. de pagina ; Joden met een ontheffing .

Volgens enkele deskundigen was Hitler eigenlijk niets meer dan een slimme marionet / katvanger van de nazi's .

Hij overschreeuwde zichzelf , en raakte zo verstrikt in het idee van het recht van de sterkste , dat hij de mens nog slechts kon zien als een liefdeloos werktuigvoor zijn idealisme . 

 Op latere leeftijd hield hij alleen nog maar van zijn Duitse Herdershond Blondi .

 

"Honden zijn mijn enige vrienden" , zei hij eens .

Zijn vriendin Eva Braun behandelde hij als oud vuil , waarschijnlijk omdat zij alleen maar diende om zijn homofile karakter naar de buitenwereld te verdoezelen . 

Zijn gevoelens kon hij alleen nog maar uiten in woede uitbarstingen . 

Maar toch was deze geestes zieke persoon in Duitsland aan de macht gekomen .

De mens Hitler zit vol raadsels . 

Want hoe kon een Oostenrijker met een boerenafkomst , een matige leerling , een mislukte kunstenaar , een Weense zwerver , een onbekende korporaal uit de Eerste Wereldoorlog , een demagoog die gespeend was van humor en sex-appeal , een man met maar één teelbal , een foute snor en een vieze spuuglok , kortom hoe kon zo’n kwibus zich in korte tijd opwerken tot de Führer van Duitsland ? 

Velen zien Hitler als een charlatan die toevallig het sterkste leger van de wereld had . 

Maar wie hem alleen als een gek heeft bestempeld , kan nooit zijn succes verklaren .

Talloze Hitlerverklaarders hebben zich het hoofd gebroken over de mogelijke motivatie en psyche van de man die de Joden wilde uitroeien . 

Een scala aan meningen is het resultaat , onderzocht en op een rij gezet door Ron Rosenbaum in zijn boek " Waarom Hitler ? " . 

De meningen variëren van 'Hitler was een toneelspeler , leugenaar , een meester hypnotiseur , een charlatan' ( Alan Bullock ) tot " Hitler was een duivel , een monster "  of " Hitler was een seksueel gefrustreerde psychopaat " (Norbert Bromberg , Verna Volz Small , Gertrud Kurth ) . 

Maar ook Hitler geloofde oprecht dat hij deed wat goed was ( H.R. Trevor-Roper ) . 

De Duitse historicus Sebastian Haffner stelde dat Hitler een hypnotiserend talent bezat ; het talent van een geconcentreerde wilskracht waarmee hij zich een collectief onderbewustzijn te allen tijde kon toe-eigenen . 

Hitler had een onweerstaanbare aantrekkingskracht . 

Zijn komische Charlie Chaplin snor , zijn eeuwige scheiding , zijn laserogen, schorre stem en doordringende blik gaven hem een uniek aureool . 

Hij had de gave om een hele mensen massa te hypnotiseren . 

Deze gave was Hitlers eerste , en lange tijd enige , politieke kapitaal . 

Het was echter genoeg om volledig aan de macht te komen .

Er bestaan talloze getuigenissen van de kracht van dit talent , deze zijn van secretaressen tot legerofficieren . 

Het fascinerende aan de valse Messias is dat zowel de gek , als het genie in hem zijn verenigd . 

Een creatie van de Satan ?

Als geen ander kon Hitler inspelen op een gevoel dat bij veel Duitsers leefde . 

De Duitsers vonden dat zij net als de Engelsen en Fransen recht hadden op een wereldrijk . 

Hierom begonnen ze in 1914 de Eerste Wereldoorlog . 

In deze eerste wereldoorlog waar in Hitler als koporaal / ordonans ook een kleine  rol vervulde , en vermoedelijk in noord Frankrijk ook zijn enige buitenechtelijke zoon ( Jean Marie Loret ) verwekte . 

 

Links op de bovenste  foto ; Jean Marie Loret , de nooit erkende enige zoon van Adolf  Hitler  .

Rechts op debovenste  foto  Adolf Hitler.

Onder 2 maal Phlippe Loret , de kleinzoon van Hitler

Na het verlies van de oorlog en de vernederende bepalingen van het verdrag van Versailles wilden veel Duitsers wraak . 

De hoofdschuldige aan het debacle was de democratie en de Sociaaldemocraten in het bijzonder . 

Want, toen zij in de Novemberrevolutie van 1918 in Duitsland aan de macht waren gekomen , was hun eerste daad de capitulatie . 

Veel Duitsers dachten toen dat ze de oorlog nog konden winnen . 

In hun ogen hadden de Sociaaldemocraten hun Reichswehr lafhartig verraadden . 

Die hardnekkige dolk in de rug theorie was echter fout , want het waren de Duitse generaals zelf geweest die inzagen dat Duitsland niet meer kon winnen , en aandrongen bij de regering op een wapenstilstand . 

Hitlers grootste kracht zat in zijn geniale gave om in te spelen op deze wraakgevoelens . 

Met bluf , zelfverzekerdheid , wilskracht en een zeldzame scherpzinnigheid bracht hij Duitsland naar een duizelingwekkende hoogte , waarna hij het volk leidde naar de zelfvernietiging .

Hitler was als jongeman lui , en weinig getalenteerd . 

Hij waande zich een groot kunstenaar . 

Maar zijn carrière als kunstenaar mislukte .

In 1919 nam hij een groot besluit : hij ging in de politiek . 

Hij werd leider van de Duitse Arbeiderspartij .

Hiermee begon Hitlers instandhoudingsfase .

Het zou zijn leven totaal veranderen .

Achteraf zou Hitler verklaren dat dit zijn moeilijkste besluit was geweest . 

Normale mensen gaan bij het begin van de instandhoudingsfase trouwen . 

Hitler huwde met zijn partij die hij volledig naar zijn hand zette . 

Hij een politieke grootheid zonder macht . 

Toen de nazi’s in 1933 de grootste partij werden trok Hitler alle macht naar zich toe , en werd Hitler de Führer van het Derde Rijk .

Hoe het verder is gegaan weet iedereen . 

Wat opvalt aan Hitlers leven is dat hij zich na zijn jeugd niet meer persoonlijk ontwikkelde . 

Hij veranderde nooit meer van zijn inzichten .

Dit gaf hem het voordeel dat hij zich niet meer druk hoefde te maken over twijfel , zelfkritiek , reflectie , onzekerheid , verzoening , empathie of intimiteit . 

Gesteund door zijn positieve eigenschappen zoals zijn organisatietalent , wilskracht , durf , uithoudingsvermogen kon hij zich volledig richten op zijn politieke ambities . 

Hitler identificeerde zich volledig met het politieke leiderschap van Duitsland . 

Elk moment in zijn leven was hij bereid hier zelfmoord voor te plegen . 

Deze totale verwevenheid tussen de persoon en de politiek is zeer bijzonder . 

Hitler projecteerde zijn persoonlijke leven op het leiderschap van Duitsland : niet als een rol of een carrière maar als zijn lotsbestemming . 

Zijn persoonlijke ontwikkeling keerde zich naar buiten . 

Hitlers biografie is gelijk aan het lot van het Duitse volk .

Het nest waar Adolphus Hitler uit komt is een middenklas maar dysfunctioneel milieu .

Adolf’s vader bekleedde vroeger een hoge ambtenaarsfunctie bij de bevolkingsdienst , hij was een gevreesd en gerespecteerd douanebeambte .

Zijn moeder  Klara, was dienstmeisje geweest .

Zijn moeder Klara baarde vijf kinderen , waarvan er slechts drie overleefden .

Gustaf , Ida en Edmund Hitler stierven voor hun zevende levensjaar .  

Alleen Adolf en zijn zus Paula (1896-1960) overleefden .

 Op de foto  Adolf Hitlers zus Paula 

Het verhaal begint op 20 april 1889 om half zeven ’s avonds toen in Gasthoff zum Pommer in de stad Braunau am Inn , vlakbij de Beierse grens Adolf Hitler werd geboren .

 
De 'Inn' is een rivier, die tevens de grens vormde met Duitsland .

Zie kaart hieronder .

Niemand zou het toen voor mogelijk hebben gehouden dat deze ( van sterrebeeld ) stier eens president Hindenburg zou opvolgen .

Het universum had grootse plannen met deze baby .

Harry Mulisch heeft eens opgemerkt dat in Adolfs geboortejaar , Nietzsche de filosoof van de Übermensch gek werd .

Toeval ?

Er zijn vele bijzondere lotswendingen geweest in het leven van Adolf Hitler .

Bijzonder is dat Hitler 42 moordaanslagen of pogingen daartoe overleefde .

Wie zijn Hitler's ouders ?

Adolf Hitler’s vader werd geboren in 1837 . 

Zijn naam was Alois . 

Hij was een kind uit een onwettig huwelijk .

Zijn ouders waren Maria Anna Schicklgruber , en haar buurjongen de arme molenaar Johann Georg Hiedler 

Alois veranderde in 1876 zijn achternaam .

Voordien werd hij Alois Schicklgruber genoemd : hij werd dus bij geboorte vernoemd naar zijn moeder .

Onder druk van zijn oom , veranderde hij zijn naam in Hiedler , zodat hij die familienaam ( van zijn vader) kon voortzetten .  

Zo doende  liet Alois op reeds 39 jarige leeftijd , zijn toen inmiddels al 84-jarige vader getuigen , dat hij de wettige vader was van Alois .

De pastoor verving op 6 juni 1876 in het doopregister de naam Alois Schicklgruber door de naam Alois Hitler .

Maar in de registers werd het , zoals het vroeger wel vaker gebeurde fout genoteerd .

En zo werd de naam als 'Hitler' geregistreerd in plaats van Hiedler . 

Alois trouwde voor de derde keer .

Deze keer met 24 jarige ,  zwangere Klara Polz , dat was zijn achternicht . 

Zijn vader was 51 jaar oud , toen Adolf in 1889 als zijn vierde kind werd geboren .

De voorzienigheid had dus dertien jaar voor Adolfs geboorte al ingegrepen .

 Alois Hitlers vader

 Klara Polz , Hitlers moeder

 

Deze wending van het lot is hoe futiel ook , waarschijnlijk bepalend geweest voor de loop van de geschiedenis .

Adolf Schicklgruber is geen naam die indruk maakt .

In het Zuid-Duitse dialect klinkt Schicklgruber nogal komisch .

Het is nauwelijks voor te stellen dat een hysterische massa een donderend ‘heil Schicklgruber’ scandeert .

Hitler zou later optekenen dat de naamswijziging het enige is , waar hij zijn vader dankbaar voor is.

Adolfs kindertijd is weinig opmerkelijk . 

Het gezin Hitler was een dysfunctioneel gezin .

Dat wil zeggen dat er door de ouders slecht werd opgevoed .

Het gezin bestond uit 2 zonen ( Adolf en Edmund ) , 1 zus ( Paula ) , en een halfbroer ( Alois junior) , en een halfzus ( Angela ) .

De twee ouders waren constant thuis .

Adolf’s vader bekleedde  een hoge ambtenaarsfunctie bij de bevolkingsdienst . 

Alois Hitler was douanier .

Het was een gewoonte voor hem dat al zijn bevelen werden uitgevoerd , en dit verwachtte hij dan ook van zijn kinderen .

Deze gingen er echter niet altijd mee akkoord , met als gevolg dat er regelmatig hardhandige sancties ( een portie klappen ) volgden . 

Om deze reden vluchtte Alois junior op zijn dertienjarige leeftijd van huis . 

Hij was de oudste van de kinderen en kwam het meeste in conflict met zijn vader . 

Hij keerde nooit terug naar huis .

Alois Hitler sr. was heel erg autoritair , hij dulde geen enkele tegenspraak .

Omdat Alois jr. het huis uit gevlucht was kwam Adolf, toen 7 jaar oud , op de plaats van de oudste van de kinderen .

Hij werd nu slachtoffer van zijn vaders kordaatheid en brutaliteit. 

Hitlers vader was erg gewelddadig .

En ook Adolf had 'losse handjes '.

Slaan werd goed gepraat : het was goed voor de opvoeding .

Er werd zelfs ooit een familielid vermoord , omdat deze gebrekkig was .

Adolf Hitler was een intelligent , erg lui kind zonder enige sociale vaardigheden .

Hij had erg veel moeite in het contact maken met anderen .

Hij haalde veel kattenkwaad uit , en hij gaf ruiterlijk toe dat hij een kwajongen was .

Zijn moeder Klara verafgoode Adolf  , ze had al drie kinderen daarvoor verloren .

Ook vond Klara , Adolf als enige ook GEEN opvallend kind .

Vermoedelijk met alle fatale gevolgen van dien .

Vader Alois , en moeder Klara hadden heel erg tegengestelde karakters .

Die karakters hebben Hitler heel sterk beïnvloed !

Zijn moeder was toegevend en dichtbij , zijn vader daarentegen hard en afstandelijk .

Van zijn vader mocht hij bijvoorbeeld perse niet naar de kunstacademie!

Volgens een jeugdvriend was Hitler als kind somber , en lag overal en altijd overhoop met alles en iedereen .

Toen hij in 1903 16 jaar oud was , overleed zijn vader .

Hij voelde zich hier door bevrijd , en ging een losbandig leven leiden .

Adolf droomde van roem .

Maar na de dood van zijn vader ging het niet meer zo goed met hem . 

Hij werd zelfs van school gestuurd !

Hij wilde nog steeds graag Heraldicus ( kunstschilder ) worden  . 

Maar je moest 18 jaar zijn om toegelaten te worden tot de kunstacademie !
Daarom begon hij thuis maar wat te tekenen , of hielp hij zijn moeder die altijd lief voor hem was maar een beetje .
Zonder talent was Adolf echt niet .


Toen hij 18 werd , ging hij naar Wenen om zich aan te melden aan de kunstacademie .

Om kunstschilder te worden . 

Maar daar vonden ze zijn werken niet goed genoeg , Adolf werd NIET toegelaten tot de kunstacademie .

 

Deze pagina is nog onder bewerking