Welkom op WO 2 Waarheden » Pleegde Hitler zelfmoord , en was hij echt kinderloos ?
Is het verhaal over Hitlers  zelfmoord , en kinderloosheid echt wel de waarheid ?
 
Dit blijft altijd maar de vraag , of deze verhalen ook maar enige waarheid bevatten . 
 
Over Adolf Hitlers leven en dood zijn  , immers vele , vele verhalen en visie's in omloop .
 
Sommigen beweerden dat Hitler zelf een narcist was , en zelf ook maar te laf zou zijn om zelfmoord te hebben gepleegd .
 
Vraag blijft "heeft Hitler dan inderdaad wel zelfmoord gepleegd" , of klopt de andere versie van de verhalen ?

En een nooit helemaal opgehelderd mysterie rondom Adolf Hitler is of hij gebruik maakte van dubbelgangers.

De Britse nationale archieven gaven in Oktober 2010 151 pagina’s over het dagelijks leven van Adolf Hitler vrij.

Uit het verhoor van  SS schutze  Obernigg blijkt dat er op Hitlers buiten  de Obersalzberg tenminste twee dubbelgangers rondliepen.

De Amerikaanse atlete Anne Vrana O’Brien beschreef al in de Olympian Oral Histories in 1987 dat zij tijdens  de olympische spelen in 1936 meende dat zijn profiel in die dagen ‘soms per dag enorm verschilde’.

Toen de Russen Berlijn innamen vonden zij het lijk van  Gustav Weler in de tuin van de Rijkskanselarij.

 

Het levenloze lichaam vertoonde een grote gelijkenis met Hitler.

Obernigg beschrijft in onderstaand documenten , dat hij op de Obersalzberg 2 dubbelgangers van Hitler heeft gezien .


Gustav Weler  een onbekende ambtenaar en omschreven als een ‘exacte dubbelganger van Hitler .

Er werd doorlopend gesalueerd voor hen door de bewakers .

En Werkmeister Brillmeyer, een automonteur in dienst van de SS die opvallend veel op Hitler leek.

Dit is nieuwe informatie die nog nooit in de uitgebreide literatuur over Hitler vermeld is.

 

Heden ten dage duiken nog dubbelgangers van Hitler op , want deze man werd volgens

http://www.dedokwerker.nl/hitler_leeft.html , gezien in een tram in Amsterdam in 2011 .


 

Ze schreven het volgende er over ;

Lieve mensen, deze foto werd in het voorjaar van 2011 genomen.

Ongetwijfeld is dit een echtpaar, de vrouw in kwestie hebben wij onherkenbaar gemaakt, maar de man lijkt als twee druppels water op Adolf Hitler.

Wat bezielt een mens om zo over straat te gaan , maar bedenk daarbij toch dat Adolf al bijna zeventig jaar geleden leefde .

En deze man ziet er echt niet uit als 120 jaar oud .

Waarschijnlijk was hij toennet geboren.

Weet je


Een zeer opmerkelijk feit, dat wat mij betreft niets afdoet aan de vreselijkheid van zijn schrikbewind is dat er in geen enkel document van hem .

Of over hem , of over zijn naasten ook maar iets terug is te vinden over de holocaust.

Hier onder de overige feiten en verhalen weergegeven ;

 
Heeft  Adolf Hitler geen zelfmoord gepleegd , zo dan liegen sowiso nog steeds de huidige sovjet autoriteiten .
 
Want na de val van de muur zijn ze komen opdraven met een schedel uit hun archieven . 
 
Volgens hen de schedel van Adolf Hitler , maar ?????????? 
 
Ja maar ???????? , is er ook niet het verhaal dat Hitler na zijn zelfmoord ook niet totaal verbrand is ?
 
Dit was immers zijn bevel , zelfs zijn lichamelijke overblijfselen mochten niet in handen vallen van de gealieerden !!! 
 
Wat weten de Amerikaanse autoriteiten , en wat weten zij niet ?
 
Ze spiegelden in ieder geval hun militairen dit voor in een extra oplage van "The stars and stripes" ( krant voor Amerikaanse militairen in WO 2 ) 
 
 
 
Ligt er wellicht veel geheim materiaal in het Amerikaans archief ?
 
Lees hieronder het verhaal over Adolf Hitlers , en andere Nazi kopstukken hun mogelijke ontsnapping naar Argentinië . 
 
1 ding is zeker Berlijn lag goed in puin !

Onderstaande foto is genomen , nog voor de Duitse overgave in Berlijn .

"het verwoeste landschap van Berlijn"

 
Hier onder enige unieke foto's van en om Hitlers bunker in Berlijn , genomen nog voor de officieele overgave van Duitsland .

 
 April 1945 .
Toen de Russische en Duitse troepen vochten in brute straat voor straat gevechten over de controle van de Duitse hoofdstad .
Werd het steeds duidelijker dat de geallieerden de oorlog in Europa zouden winnen .
Niet lang na de twee weken durende slag , eindigde de oorlog .
Foto boven ; een SS-officierspet, met de "doodskop" , het beruchte schedel embleem nog net zichtbaar . 
Van dit beeld is vermeld : "beschimmelde SS kap ligt in het water op de vloer van de bunker woonkamer."
Foto hierboven ; oorlogscorrespondent Percy Knauth (links) zeeft door vuil en puin in de ondiepe greppel in de tuin van de Rijkskanselarij , waar de lichamen van Hitler en Eva Braun worden verondersteld te zijn verbrand na hun zelfmoorden.

 

Foto hierboven ; met kaarslicht onderzoeken  oorlogscorrespondenten een bank bevlekt met bloed ( zie de donkere vlek op de arm van de bank ) 
Die zich in bunker van Hitler bevond . 
Ze waren op zoek naar sofa waar Hitler en Eva op zichzelf schoten .
Let op bloedvlekken op de arm van de sofa waar Eva zat . 
Hitler ( of diens dubbelganger ??????? ) zat in het midden , en viel  niet bloedend voor over van de sofa .
Dit is gefotografeerd  in de woonkamer van Hitlers bunker .
Historici waren er toen vrij zeker van dat Braun daadwerkelijk zelfmoord had gepleegd , door een cyanide capsule te slikken 
In plaats van door een pistoolschot  .
Wat betekende dat de bloed vlekken op de bank goed zouden kunnen zijn van Hitler, en niet Eva Braun .
Maar pleegden Hitler & de hoog geplaatste Nazi's wel Zelfmoord ?
 
Of leefde Hitler , en andere Nazi’s na de W.O. II rustig verder In Argentinië? 
 
Gedurende de oorlog zijn door de Nazi’s in heel Europa grote hoeveelheden goud, platina, cash geld, schilderijen en andere kunstschatten gestolen die een immens geld kapitaal vertegenwoordigen. 
 
Deze gestolen goederen zijn in de jaren 1943-1945 massaal per U-boot naar Argentinië verscheept. 
 
Argentinië met Peron en Evita, als Nazi sympathisanten, stonden hier volledig voor open en wilden zoals gebruikelijk in die kringen, graag een (financiëel) graantje meepikken. 
 
Tijdens en na de oorlog verzorgden zij meer dan 10.000 paspoorten voor belangrijke nazi-personen. 
 
De naam werd uitgekozen en $ 50.000,- per paspoort zorgde na de oorlog voor onherroepelijke vestiging in Argentinië. 
 
Met name Bariloche was een gewild toevluchtsoord voor dergelijke “immigranten”; het was min of meer vergelijkbaar met de regio Bayern/Oostenrijk, u weet wel, waar Berchtesgaden, het buitenverblijf van Hitler, was gevestigd. 
 
Zo werd o.a. voor Martin Bormann   de naam Ricardo Bauer gebruikt , en ging Aribert Heim (Herr Doktor Tod) verder door het leven als Tarek Hussein Farid. 
 
De aanzienlijke afstand tussen Berlijn en Patagonië is volgens de journalist Abel Basti overbrugd door de vele Duitse onderzeeërs die de kusten van Zuid-Argentinië na de tweede Wereldoorlog bezochten. 
 
Op 26 april 1945 vlucht volgens getuigen Hitler met Eva en meerdere anderen per vliegtuig ( vermoedelijk een JU-52 geschikt voor 17 passagiers en 3 bemanningsleden met een reikwijdte van 1.300 km richting Barcelona ) . 

 
Om daar op een U-boot naar Argentinië te stappen. 
 
Goebbels  blijft achter in de bunker om de regie van de zelfmoord in goede banen te leiden. 
 
Twee U-boten met in totaal buiten de bemanning 50 personen aan boord , waaronder 2 vrouwen en 2 doktoren komen rond juli 1945 bij de kust van Argentinië. 
 
Rond 23.00 uur ’s avonds zet de eerste boot haar lading Nazi-Officieren af op de kust van Argentinië. 
 
Als alles veilig wordt verklaard zet de tweede U-boot met waarschijnlijk Hitler aan boord om 01.00 uur haar lading af op de kust van Argentinië. 
 
De officieren en overige vluchtelingen worden d.m.v. ezels diep het Andes gebergte in gebracht. 
 
Een getuige ziet bij de landing van de U-boot  een hoge Duitse Officier met een vrouw in mannen kledij ( Hitler en Eva ? ) de kust betreden. 
 
Op 10 juli 1945 is een Duitse duikboot in Argentinië gesignaleerd. 
 
Er zijn op 17 augustus 1945 foto’s van de duikboot U-977 in de haven van Mar del Plata gemaakt . 
 
 
 
Op boven en onderstaande foto ; 17 augustus 1945 , de U 997 in de haven van Mar del Plata 
 
“Er is talrijk en betrouwbaar bewijs dat de nazi’s naar Argentinië gevlucht zijn. 
 
Het viel samen met de komst van de nazi-duikboten in Patagonië”, merkte deze getuige op. 
 
De bemanning van de U-530 , met kapitein Otto Wermuth geeft zich op 12 juli 1945 in Mar del Plata over aan de Argentijnse autoriteiten. 
 
Interessant en onthullend zijn de onderzoekresultaten van onderzeeboot U-977. 
 
Oberleutnant Heinz Schaeffer  , nam in maart 1945 het bevel van de U-977 over   van Leutnant Hans Leilich , voor een wat later blijkt speciale missie. 

 
Op 1 mei 1945 geeft Goebels na de zogenaamde zelfmoord van Hitler het algemeen bevel over aan Admiraal Dönitz , en benoemd hem in opdracht van “der Fuhrer” tot Reichspräsident. 
 
Dönitz in het geloof dat Hitler is overleden en dat het “Reich” op instorten staat , geeft aan alle U-boten op 5 mei 1945 het bevel zich terug te trekken in afwachting van de overgave. 
 
De zeer gediciplineerde kapitein Oberleutnant Heinz Schaeffer negeert dit bevel van de kersverse Reichspräsident , alsof hij van hogerhand ( der Führer ? ) een ander “Befehl” en een andere missie heeft gekregen. 
 
Hij vaart op 10 mei 1945 met de U-977 naar Bergen (Noorwegen) van af Holsenöy eiland , en dropt daar 16 bemanningsleden middels “dinghies” op de Noorse kust. 
 
Vreemd zou u zeggen , bemanningsleden heb je toch nodig. 
 
Dat is juist , echter als we in ogenschouw nemen dat op 26 april 1945 Hitler met een JU-52 vliegtuig is gevlucht .
Dan zou dit kunnen betekenen dat plaats gemaakt moest worden voor de passagiers in dit vliegtuig . 
 
Een JU-52 kan maximaal 17 passagiers meenemen. 
 
Vervolgens vaart de U-977 richting Argentinië  , en komt begin Juli 1945 aan op de Kaapverdische eilanden .
Waar hij en zijn bemanning een korte vakantie houdt. 
 
Een korte vakantie ? 
 
De bemanning van de U 977 mocht niet van boord tijdens “de vakantiestop” op de Kaapverdische eilanden , maar moest buitengaans ankeren voor het praktisch onbewoonde eiland Branca . 
 
Branca is een eiland deel uitmakend van de Kaapverdische eilanden 
 
Nou werden overigens de Kaapverdische eilanden wel meer aangedaan voor voedsel , fruit en brandstof in te slaan . 
 
Maar dan mocht meestal de bemanning van boord , voor de hen broodnodige ontspanning . 
 
Deze keer echter absoluut NIET , wat was er toch te verbergen ? 
 
Later is ook nooit enig bemanningslid van de U 977 terug gevonden , die het kon ( na) vertellen ! 
 
En vergeet niet dat inmiddels de JU-52 onderweg was , richting Barcelona volgens Gestapo Heinrich Müller. 
 
De JU-52 was 26 april vertrokken , en kwam aan in het nazi vriendelijke Spanje van Franco .
Waar natuurlijk het een en ander besproken werd . 
 
En vloog vervolgens het door , van laten wij eens aannemen Valencia naar het vasteland van Afrika . 
 
Waar nog talrijke Nazi bases aanwezig waren om te landen , en bij te tanken. 
 
In Kaapstad hadden de SS en de Gestapo hun hoofkwartier gevestigd , alsmede diverse afdelingen in heel Afrika . 
 
Zo ook in Zuid-West en West-Afrika , waar voor de West kust de Kaapverdische Eilanden zich bevinden. 
 
De Kaapverdische eilanden waar nu net de U-977 vakantie vierde. 
 
Of lag deze te wachten op Hitler en zijn gevolg ? 
 
Dat ziet er naar uit , want op 24 juli 1945 passeert de U-977 de evenaar .
Nog steeds richting Argentinië en Antarctica. 
 
De vakantie op de Kaapverdische eilanden heeft kapitein Schaeffer later als excuus gebruikt . 
 
Want hij had daar niets over in zijn logboek vermeld. 
 
Daar stonden slechts drie notities in , en wel 8 mei einde oorlog .
24 juli passage evenaar , en 17 augustus aankomst Mar del Plata. 
 
Volgens het Amerikaanse rapport kwam later naar voren dat zij waren gestopt op de Kaapverdische eilanden. 
 
Vreemd is dat de Amerikanen totaal niets over deze reis naar buiten hebben gebracht , of Schaeffer aan een intensief verhoor hebben onderworpen om duidelijkheid te scheppen. 
 
Of waren de Amerikanen van deze reis op de hoogte , en hadden zij zelfs hun medewerking verleend om alles “smoothly” te laten verlopen ? 
 
Maar hoe zit het dan met de getuigenis van o.a. Rochus Misch , en Otto Günsche die zouden hebben gezien dat Hitler in de bunker zelfmoord heeft gepleegd ? 
 
Natuurlijk moeten ingewijden als Rochus Misch die Hitler’s lijfwacht was onmiddellijk gezien hebben of er sprake was van een dubbelganger. 
 
Echter zijn opmerkingen zijn veelzeggend, want Rochus Misch idolaat van Hitler .
Zijn Führer zou voor hem door het vuur gaan , en zwijgen tot in zijn graf . 
 
Hij zegt echter op 92-jarige leeftijd het volgende opvallende in een interview met de BBC: 
“De zelfmoord van Hitler heeft mij niet zo aangegrepen , wel de moord op de zes kinderen van Frau Goebbels dat is mij heel lang bijgebleven.” 
 
Was dat misschien omdat hij wist dat het hier om een dubbelganger van Hitler ging , waardoor ook zijn volgende opmerking duidelijkheid krijgt . 
 
Hij was bang op het moment dat Heinrich Müller ( Gestapo-chef ) verscheen , en hij vreesde als getuige te worden gedood . 
 
Gedood,waarom dan wel ? 
 
Het zou toch alleen maar een voordeel zijn als er een getuige was die kon bevestigen dat Hitler zelfmoord had gepleegd . 
 
Of zou Rochus bedoelen , dat hij wist dat het een dubbelganger was en daarom bang was .
En dat hij geëlimineerd zou worden , om de vlucht van Hitler niet in gevaar te brengen. 
 
Nog meer intrigerende vragen leveren de wetenschap op , dat Hannah Reitsch de Nazi testpiloot, onverwacht verschijnt in de bunker .
En hoort van de voorgenomen moord op de kinderen van Frau Goebbels . 
 
Zij smeekt Frau Goebbels de kinderen niet om te brengen , en biedt aan hen naar veilige oorden te vliegen . 
 
Frau Goebbels slaat dit aanbod resoluut af en brengt haar kinderen later om het leven . 
 
Waarom weigerde Frau Goebbels op dit aanbod in te gaan ?? 
 
Behoorde dit bij het plan van de zelfmoord , waaraan zij bewust meedeed ? 
 
De volgende hypothese dient zich vervolgens aan : Goebbels heeft de volledige regie over de geënsceneerde zelfmoord van Hitler . 
 
De dubbelgangers plegen zelfmoord ( Befehl ist befehl ) desnoods met behulp van Goebbels als er problemen zouden ontstaan .
Immers verpleegster Erna Flegel gaf te kennen dat Hitler zich zo vreemd paranoïde gedroeg toen hij de cyanidecapsule moest slikken . 
 
Vervolgens worden onder toezicht van Gestapo Müller de lichamen verbrand om identificatie onmogelijk te maken . 
 
Hoezo verbrand , de Russen beweren toch de schedel van Adolf Hitler  te hebben in hun archief !!!!! 
 
Liegen de russen dan toch , of zijn zij destijds zeer goed om de tuin geleid door Hitler en zijn kompanen ? 
 
Want Amerikaans DNA-onderzoek op een stukje schedel wat door de Russen beweerd word van Adolf Hitler te zijn . 
 
Komt men tot het verrassende resultaat dat de schedel niet aan de Führer, maar aan een jonge vrouw moet hebben toebehoord. 
 
Met deze ontdekking komt alle wetenschap rond het einde van Hilter op losse schroeven te staan. 
 
Onderstaand stukje overgenomen van ; http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF28092009_053 
 
Een stukje schedel van Hitler is sinds zijn dood , op 30 april 1945 in zijn bunker in Berlijn door de inlichtingendienst van Rusland bewaard. 
 
Het ging om een stuk schedel waarin duidelijk een kogelinslag te zien was. 
 
De Russen gaven geen ruchtbaarheid aan het feit dat ze het stuk in hun bezit hadden. 
 
Pas in 2000 gaven ze het vrij , en was het te zien op een expositie in Moskou. 
 
Amerikaanse onderzoekers vroegen , en kregen van de Russen de toestemming om het stukje schedel te bestuderen. 
 
Nick Bellantoni, een archeoloog en beenderenspecialist van de universiteit van Connecticut , kreeg het stukje in handen en zag meteen dat er iets niet pluis was. 
 
'De schedel was zeer dun', zegt hij. ' 
 
Ik vond dat vreemd , want de schedel van een man is doorgaan veel dikker. 
 
De naden van de schedel deden me bovendien vermoeden dat die schedel onmogelijk afkomstig kon zijn van iemand van 56, Hitlers leeftijd toen hij stierf. 
 
Ik dacht meteen: hier is iets mis.' 
 
Bellantoni en zijn team onderzochten in het staatsarchief in Moskou het stukje schedel , en ook bloedvlekken die gerecupereerd waren van een zetel in de bunker waar Hitler en Eva Braun zelfmoord pleegden . 
 
Ze kregen welgeteld een uur om stalen te nemen . 
 
'De bloedvlekken die ik onderzocht zaten in dezelfde configuratie , en op dezelfde stof als de vlekken die te zien waren op foto's die in 1945 waren gemaakt . 
 
Ik was er bijgevolg redelijk zeker van dat ik met de real stuff te maken had.' 
 
De stalen werden in Connecticut heel nauwkeurig onderzocht . 
 
'Het was puur forensisch onderzoek', zegt Bellantoni, 'alsof we met een misdaad te maken hadden.' 
 
De resultaten waren choquerend , en ze bevestigden wat Bellantoni vermoedde . 
 
'Het bloed maakte ons niet veel wijzer , maar het dna van het schedelfragment wel . 
 
Het was ontegensprekelijk vrouwelijk dna . 
 
Meer zelfs: de leeftijd van de vrouw moet tussen de 20 , en de 40 jaar zijn geweest . 
 
Voor alle duidelijkheid: dit stukje schedel is dus niet van Hitler!' 
 
Van wie is het stukje schedel dan wel ? 
 
Volgens bovengenoemde getuigen pleegden Hitler en zijn echtgenote Eva Braun zelfmoord door cyanide in te nemen . 
 
Na het innemen van zijn pil , schoot Hitler zich een kogel door het hoofd . 
 
De dode lichamen werden in dekens gewikkeld , in een bomkrater gegooid .
Met een brandstof overgoten , en in brand gestoken . 
 
Een jaar later groeven de Russen op die plek stoffelijke resten op , waaronder die schedel met het kogelgat . 
 
Er werd zonder meer aangenomen dat men de stoffelijke resten van Hitler in handen had. 
 
Die theorie komt door de ontdekking van Bellantoni en zijn team helemaal op losse schroeven te staan . 
 
Van wie is dat stuk schedel dan wel ? 
 
Als het, zoals Bellantoni beweert, van een vrouw is tussen de 20 en de 40, zou het dan om de schedel van Eva Braun kunnen gaan ? 
 
'Dat betwijfel ik', zegt Bellantoni. 
 
'Eva Braun was toen weliswaar 33 jaar oud , maar er is niets bekend over het feit dat zij een kogel door het hoofd zou hebben gekregen.' 
 
Historici worden door deze bevindingen niet verontrust . 
 
De theorie dat Hitler en Braun eind april 1945 in die bunker om het leven zijn gekomen , blijft wat hen betreft overeind . 
 
De Russen kunnen in elk geval niet lachen met de ontdekking die bewijst dat ze 64 jaar lang een 'verkeerd' stukje schedel hebben bewaard . 
 
'Het was toch verdorie geen stukje dat we zomaar van de straat hebben opgeraapt', zegt Sergei Mironko het hoofd van het Russische staatsarchief . 
 
'Het komt echt uit het gat waarin Hitler in '45 werd begraven.' 
 
Uhhhmmmmm kan best wel dat daar een schedel werd gevonden  zoals omschreven wetenschappelijk bewezen , maar absoluut niet van die van Adolf Hitler ! 
 
Dus gaan onze vermoedens toch maar uit naar de theorie van zijn vlucht naar Argentinïe ! 
 
Hoe ging het verder met die U boot vlucht dan ? 
 
Daarna regelt Goebbels de overdracht aan Admiraal Dönitz , en pleegt vervolgens ook zelfmoord om het hele verhaal geloofwaardig te maken . 
 
Gelijktijdig komt een volgende vraag op en wel , waarom als er sprake is van een onvermijdelijk einde .
Heeft men niet besloten gezamenlijk als “alte Kameraden” in één kamer gelijktijdig zelfmoord te plegen ; er is heel duidelijk sprake van een geregiseerd einde ! 
 
Twijfelachtig is eveneens dat Martin Bormann aanwezig was in de bunker , omdat getuige hem samen met Hitler en Eva op 26 april in JU-52 hebben zien vertrekken? 
 
We laten al deze vragen maar open . 
 
Waarom was er zo’n ongebreidelde belangstelling voor de nazi’s , en de Duitse wetenschappers vanuit Argentinië .
En ook de Verenigde Staten en de Soviet Unie ? 
 
De Nazi’s waren ver gevorderd in de ontwikkeling van VTOL ( = Vertical Take Off and Landing) systemen. 
 
Later werden deze gebruikt in de Engelse Harrier vliegtuigen V/STOL . 
 
Daarnaast beschikten zij ook over de techniek voor straal aangedreven vliegtuigen en raketmotoren , zoals werden toegepast in de V-1 en V-2 .
En ook in de Messeschmidt ME-262 . 
 
De V1 had vliegtuigvleugels en staartvlakken . 
 
Ze werd voortgestuwd door een Argus AS-014 pulserende straalmotor , de Duitsers waren de geallieerden daar in ver vooruit .
Dus was een inhaalslag dringend noodzakelijk . 
 
De Amerikanen waren zo bezorgd over een geheime Duitse basis , dat in de eerste Antarctische zomer van 1947, de operatie Highjump werd gelanceerd .
Met een volledig militaire macht  , onder leiding van Admiraal Byrd . 
 
De opdracht was om recht naar Neu Schwabenland te gaan , op zoek naar een plaats van een basis. 
 
Als er een gevonden werd , zouden 4.700 gewapende troepen er naar toe gezonden worden .

Hetzij om hem in te nemen , of te vernietigen. 
 
De troepen voerden luchtverkenningen uit , en sleepten magnetometers met zich mee .

Om magnetische afwijkingen onder het ijs op te sporen . 
 
Verscheidene van Byrd’s vliegtuigen gingen verloren. 
 
Heeft Neu Schwabenland echt ooit bestaan ? 
 
De Duitsers waren immers heer en meester in het creeren van enorme ondergrondse complexen ? 
 
Of is Neu Schwabenland volledig een angst mythe van de gealieerden geweesd ? 
 
In ieder geval operatie Highjump eindigde in een flop , omdat Byrd het na enkele weken al op gaf . 
 
Ver van de acht maanden , die er voor stonden gepland. 
 
In zijn niet officiële commentaren aan de Zuid-Amerikaanse pers verklaarde Byrd , dat hij aangevallen werd door vijandige vliegtuigen .

Die konden vliegen van zuidpool tot noordpool , met een ongelooflijke snelheid. 
 
Waren misschien de Russen misschien ook gelijktijdig op zoek naar Neu Schwabenland , en waren de "vijandige vliegtuigen zoals Byrd die omschreef .
 
Soms Russische concurenten , die ook op zoek waren naar Neu Schwabenland ???? 
 
De vraag is gerechtvaardigd of Byrd met zijn verhaal , zijn eigen falen met wat extra camouflage wilde afdekken . 
 
Hoe dan ook liepen de Duitsers ver voor in deze bovenstaande technieken .

Die later vermoedelijk gebruikt zijn op Area 51 op de U.S. geheime basis , waar regelmatige “vliegende schotels” zijn gesignaleerd. 
 
Deze Duitse ontwikkelingsvoorsprong was voor Amerika voldoende reden hoog geplaatste technici als Werner von Braun , en duizenden andere Nazi technici .

Inclusief geheim geanexeerd materieel naar Amerika te helpen vluchten .

Maar is Hitler dan aan het eind van de oorlog met een onderzeeboot gevlucht naar de Zuidpool ?

Daar zou immers , diep verborgen in het ijs, een tweede Berchtesgaden gebouwd zijn waar Hitler nog enkele jaren als vluchteling heeft geleefd.

Dit was de theorie van polaire onderzoekers die is gebaseerd op een waargebeurde expeditie in 1939.
Foto ; Kern van waarheid: In de zuidelijke zomer 1938/1939 overschreden 'Schwaben' voor de kust van het Antarctische Queen Maud Land.
Deze reis voor een mogelijke Walfängerposten denken de complotdenkers beginnen met het opbouwen van een geheime basis op Antarctica van de nazi's .
 
Verkenningsvluchten : Aan boord van de 'Schwaben' waren twee watervliegtuigen , genaamd 'Boreas' en de 'Passat' .
De bemanning van de expeditie was z.g. gestuurd om een ​​geschikte locatie te vinden , die kon dienen als de basis voor de Duitse walvisvaarders .
Omdat er in de jaren dertig  bezorgdheid in Berlijn was , voor de levering van walvis olie en spek .
Men dacht echter eerder dat dit was om nitroglycerine te maken .

De wetenschappers Colin Summerhayes en Peter Beeching veronderstellen dat de leden op deze expeditie toen al de opdracht hadden om een tweede 'adelaarsnest' te bouwen voor hun Führer.

Een argument die hun theorie lijkt te staven, is de mysterieuze verdwijning van de twee eerder genoemde U-boten, in mei 1945 .
Een aantal maanden later , in augustus, doken de boten immers weer op in de Argentijnse havenplaats Mar del Plata.

Het is tot nu toe nog steeds onbekend waar de boten al die tijd gebleven waren.

De vraag is of ze misschien niet eerder terug konden omdat het ijs te dik was.

De twee vervolgen hun theorie over Hitler met een verhaal over de andere mysterieuze operatie, van de Amerikanen, de eerder genoemde 'Operatie Highjump'.

Bij deze maritieme manoeuvre werden dertien schepen op een uiterst geheime missie gestuurd om ‘zich tegen de Russen te wapenen’.
bovenstaande foto ; De onderzeeër 'USS Sennet' in het poolijs , was deze in 1946 tijdens operatie High Jump op zoek naar Hitlers geheime basis op de Noordpool ?

De operatie zou dus ook plaats hebben kunnen vinden om Hitler te lokaliseren .

Het eindigt namelijk met een opmerkelijke atoombomtest in 1958 , uitgevoerd door de Amerikanen .

Er werden toen op de Zuidpool ten zuiden van Kaapstad drie atoombommen tot ontploffing gebracht.

Dat was, als het aan Summerhayes en Beeching ligt , in het diepste geheim het definitieve einde van de overgebleven nazi’s.

Hitler en andere vluchtelingen zouden met de atoombommen bestookt zijn in hun tweede 'adelaarsnest'.

Dit alles zou blijken uit militaire documenten die lang geheim zijn gebleven .

De duitse geleerden waren dus overgebracht naar Amerika , Engeland en Rusland .

Om aldaar voor de overwinnaars hun werk verder voort te zetten. 
 
Hoe verging het verder de nazi’s die naar Argentinië waren gevlucht ? 
 
Jozef Mengele haalde volgens een gemeenteambtenaar in 1948-1949 zijn argentijns rijbewijs in Bariloche. 
 
In februari 1960 werd Mengele herkend door Nora Eldoch een overlevende van Auschwitz. 

 
 
 
Zij informeerde de Argentijnse politie , en werd later dood gevonden in de bergen. 
 
Werd Mengele getipt door de Argentijnse politie , reikte de macht van de Nazi's zelfs 15 jaar na de oorlog nog zo ver ???? 
 
Wist de Argentijnse politie soms zelfs hier meer over ? 
 
Wie heeft Nora Eldoch gedood / laten doden , is er onderzoek geweest naar de daders van haar dood ??? 
 
Zo nee , waarom niet ? 
 
Werden / worden corrupte Argentijnse politie , en overheden soms nog steeds betaald door de Nazi's voor hulp etc. ? 
 
In 1956 werd Eichman gesignaleerd in Bariloche . 
 
Gesignaleerd door wie , wat is er verder met dat gesignaleerd gebeurd ? 
 
Hier over vind je weinig terug . 
 
Aribert Heim werd gevangen genomen door de Amerikanen , maar lieten hem vreemd genoeg weer vrij . 
 
Waarom , is hier ooit een verklaring voor afgegeven ? 
 
Onder zijn alias Tarek Hussein Farid werkte hij lange tijd als gynaecoloog in Baden Baden , maar verdween in 1962 toen Eichman opgepakt werd . 
 
Hij week uit naar Canada waar de Israëlische groep Lachoutee hem in opdracht van de slachtoffers ontvoerde , en hem in 1982 naar het eiland Santa Catalina voor de Calafornische kust bracht . 
 
En ze hem daar volgens eigen zeggen ombrachten , is zelfs dit wel waar ? 
 
Want gek genoeg , in 1986 schreef Heim nog een brief aan zijn familie . 
 
In 2008 werd vermoed dat hij in Chili ( Puerto Montt ) verbleef omdat daar zijn dochter woonde. 
 
Chili grenst aan Argentinië. 
 
Vijf onafhankelijke getuigen zeggen Hitler tussen 1945 en 1947 te hebben gezien in de omgeving van San Carlos de Bariloche. 
 
Hitler was volgens zeggen , in 1957 nog aanwezig bij de reünie van de nazipiloot Albrecht Böhme .
In Cervantes. 
 
Volgens mij is er tijdens , en na de tweede wereld oorlog heel veel handje klap gedaan door "alle betrokken hoge heren" 
 
En zijn er vele vele leugens de wereld in geholpen , is dit "handjeklap onderling" soms ook al werk van de toenmalige "Bilderbergkliek" ? 
 
Want hoevelen zijn er niet schat en schatrijk geworden van de massaslachting 1940 - 1945 ? 
 
Tevens is er nog al enige tijd een onduidelijkheid over een mogelijke onwettige zoon van Adolf Hitler .
Was dan Jean Marie Loret     dan toch de onwettige zoon van Adolf Hitler ?
 
In 1917 ( eerste wereldoorlog ) vocht Hitler in de loopgraven van Picardie , vlakbij het Franse dorpje Seboncourt.
 
Hij ging op verlof en kwam terecht in het dorpje Fournes in Weppe , ten westen van Lille.
 
Hier ontmoette hij  de toen 16-jarige Franse Charlotte Eudoxie Alida Lobjoie , haar roepnaam was Charlotte .
Hier boven de jeugdfoto van Charlotte Lobjoie .  
                                 
Volgens haar verhaal later tegen haar zoon , ging het als volgt ;
 
Op een dag was Charlotte hooi aan het snijden , samen met andere vrouwen .
 
Toen ze een Duitse soldaat zagen aan de andere kant van de weg.

Foto's boven ; Ordonans Adolf Hitler in 1916 , op de anderste foto staat Hitler rechts ( met aan de voet het hondje ).
 
Hij had een schetsblok bij zich , en leek zich bezig te houden met schilderen.
 
Bovenstaande foto's , zijn een schilderij , en een schets van de hand van A. Hitler.
 
Ze vonden het allemaal erg interessant  , wat deze Duitse soldaat aan het schilderen was .

Adolf Hitler kon n.l. behoorlijk goed schilderen .
 
Charlotte was geïntrigeerd en wilde hem graag benaderen , wat haar ook lukte .
 
Er ontstond een kortstondige relatie , tussen de jonge Adolf Hitler en Charlotte .
Jean Marie werd verwekt na een 'aangeschoten' avondje tussen beiden in 1917 .
 
De relatie hield niet lang stand  , omdat de relatie met Hitler niet goed was.
 
Ze hadden vaak ruzie , en Charlotte kon hem niet verstaan .
 
Ineens en uit het niets zou hij hele redes hebben gehouden , waar ze al helemaal niks van snapte . 
 
Op 25 maart 1918 werd Jean Marie in het Franse plaatsje Seboncourt geboren .
 
Volgens zijn geboorteakte is zijn moeder Charlotte Eudoxie Alida Lobjoie ( 1898-1951 )  , en was zijn vader een onbekende Duitse soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog . 
Foto's van Hitler , zon , kleinzoon , en de moeder van zijn zoon
 
Charlotte Lobjoie trouwde op 22 mei 1922 met Clément Loret , die toestemming gaf dat de onwettige zoon zijn achternaam mocht dragen .
 
Jean Marie werd net als andere Franse kinderen met Duitse soldaat vaders veel gepest.
 
Zijn moeder wilde het niet hebben over zijn vader , en kon ook niet goed voor hem zorgen .
 
En gaf de jongen op 12 jarige leeftijd , in 1930 op voor adoptie.
Zo kwam Jean-Marie terecht bij zijn grootouders . 
 
Jean-Marie Loret werd later werkzaam als een Franse spoorwegmedewerker .
 
De jongen groeide op , en vocht tegen de nazi's .
In 1939 was hij militair , om de Maginot Linie te verdedigen.
 
Voor ze stierf liet mevrouw Lobjoie in 1948 aan Jean Marie weten , dat zijn vader Adolf Hitler was .
 
In een reactie op dit nieuws ging Mijnheer Loret non stop werken , om naar eigen zeggen te zorgen dat hij niet depressief werd .
 
Pas veel later ging de man uitgebreid onderzoek doen . 
 
Met behulp van wetenschappers kreeg hij het bewijs , dat hij dezelfde bloedgroep had als Hitler . 
 
ook hun handschriften zouden op elkaar lijken , zo blijkt nu. 
Foto boven ; de beide handschriften

 Foto hieronder ; en daarbij zouden ze ook uiterlijk veel overeenkomsten vertonen . 

 
Adolf Hitler was in 1916 en 1917 inderdaad in de buurt daar gestationeerd , en had volgens meerdere getuigen een relatie met Charlotte Lobjoie . 
 
In documenten van het Duitse leger archief staat bovendien , dat Charlotte Lobjoie tijdens de tijdens de Tweede Wereldoorlog regelmatig enveloppen met geld kreeg overhandigd van Duitse officieren .
 
Jean Marie Loret heeft jarenlang geprobeerd definitief bewijs te leveren dat hij de zoon van Adolf was . 
 
Hij schreef er zelfs een boek over, genaamd "Je vader's naam was Hitler" .
 
DNA test ; 
 
In 2008 reisde de Belgische journalist Jean Paul Mulders naar Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten , om DNA te verzamelen van Lorets afstammelingen .
En Hitlers laatste directe familieleden . 
 
Het resultaat van de DNA test was negatief , en werd gepubliceerd in Het Laatste Nieuws . 
 
Een jaar later kwam er een boek uit over dit onderzoek genaamd Herbig Verlag in Munich: Auf der Suche nach Hitlers Sohn  Eine Beweisaufnahme.
 
In 1985 stierf Loret op 67-jarige leeftijd . 
 
De man had kinderen die volgens een advocaat aanspraak zouden kunnen maken op de royalty's voor het boek Mein Kampf , dat Hitler schreef .

 
 
 
En waarvan er wereldwijd miljoenen werden verkocht .
 
Loret heeft tot zijn dood beweerd dat hij het ( onwettig ) enige kind was van de beruchte nazileider , maar veel geloof werd er aan zijn verhaal nooit gehecht.
 
Maar in de heruitgave van het boek dat Loret over de zaak schreef , staan nu toch een aantal opmerkelijke nieuwe ‘bewijzen.’
 
Het Franse tijdschrift Le Point heeft een uitgebreid stuk over de nieuwe aanwijzingen .
 
Meneer Loret vond na zijn moeders dood  ook schilderijen op de zolder van zijn moeder , gesigneerd door Hitler . 
 
Ook werden in Duitsland vrouwenportretten gevonden van de hand van Hitler , dat veel gelijkenis toonde met Charlotte Lobjoie . 

Zoals onderstaande , deze onderstaande portretten zijn allen door de Russen geanexeerd .
De bovenste afbeelding is met aangrenzende zekerheid de afbeelding van Charlototte lobojoie .

 
Komen we ooit nog achter "de echte waarheden" over deze beweringen ?
 
Of Hitler nou stierf in de bunker , of verder leefde in Argentinïe .
Overleden zal hij anno 2012 vast en zeker wel zijn .
 
Charlotte Lobjoie is evenals haar zoon , al enige tijd geleden overleden .

Had Hitler nog meer kinderen ???

De laatste tijd gaan er op internet ook geruchten dat Angela Merkel de huidige bondskanselier van Duitsland ook een dochter is van Adolf Hitler .

 

Hitler Links , Frau Merkel rechts

Zij zou middels kuntsmatige inseminatie met het bewaarde sperma van de Fuhrer zijn verwekt .

Lees hier verder  ; http://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/2013/12/22/de-ongelofelijke-geschiedenis-van-adolf-angela-adolfs-zoon-waar-of-niet-waar/


Pleegde Hitler zelfmoord , en was hij echt kinderloos ?