Welkom op WO 2 Waarheden » Joden met een ontheffing

Joden met een ontheffing.

Een Jood overleefd de vernietigingskampen in opdracht van Hitler.

Susanne Mauss van de Duits / Joodse site http://jewish-voice-from-germany.de ( Joods geluid ) vond een uniek briefje in de archieven van de Düsseldorfer Gestapo .

  Op de foto ; Susanne Mauss van de Duits / Joodse site http://jewish-voice-from-germany.de ( Joods geluid )


Waar in stond dat de “de Jood” Ernst Hess niet mocht worden vervolgd of uitgezet , dit op bevel van de Reichskanzelarij .

Het briefje was persoonlijk geschreven en ondertekend door Adolf Hitler , en SS baas Heinrich Himmler .

foto hiernaast ; de SS baas Heinrich Himmler


Ernst Moritz Hess werd in 1890 geboren te Gelsenkirchen , hij was protestant maar had een joodse moeder .

Omdat alleen mensen die al minstens 3 generaties “puur duitse” voorouders hadden , werden gezien als “echte Duitsers” .

Werden Ernst en zijn dochter Ursula Hess , door de nazi’s als 100% joden beschouwd .

Ernst Hess was aan het begin van de eerste wereldoorlog toegetreden tot de 2de Koninklijke Beierse Reserve Infanterie , als officier .


Foto,s hier naast ; Ernst Hess in Duits officieren uniform ten tijde van WO 1

Hess was toen "tijdelijk" de commandant van ordonans / korporaal Hitler , en diens kameraad Fritz Wiedemann .

Adolf Hitler in WO 1 , als korporaal / ordonans in gevechts uniform 1916

De mannen werden ingezet om het Vlaams front in de herfst van 1914, die bekend stond als de "Lijst Regiment" (RIR 16) tot 1918.

Ernst Hess werd ernstig gewond in oktober 1914 , en weer twee jaar later in oktober 1916 .

In de zomer van 1916 , was hij tijdelijk Hitlers compagniescommandant geweest .

foto ; Ernst Hess en zijn eenheid aan het "vlaams front"

Hess ontving het IJzeren Kruis 1e en 2e klasse , alsmede de Beierse Militaire Orde van Verdienste .

En hij werd bevorderd tot luitenant in 1918 .

In 1934 werd hij zelfs bekroond met het Kruis van Eer van Wereldoorlog 1914 / 1918.

Na de eerste wereldoorlog was Hess rechter van beroep geworden .

Susanne Mauss sprak met Ursula Hess , die in 2012 de leeftijd had van 86 jaar oud en woont nog steeds in Duitsland .

Ursula herinnerd het volgende ;

Hoe haar vader terug kwam van borrels drinken met oude kameraden van zijn regiment in de late jaren 1920 en vroege jaren 1930 .

De gesprekken zouden vaak betrekking hebben op de verrassing van vroegere kameraden van Hitler , toen ze hoorden dat de non conformist politicus soldaat was geweest in hun gelederen .

Wat, Hitler , hij was in ons regiment?

Hij is ons echt nooit opgevallen .

Hess vervolgde dan om uit te leggen dat Hitler helemaal geen vrienden had binnen het regiment .

Want hij zei nooit een woord tegen iemand , en hij was een absolute vreemde einzelganger .

Hess daarentegen, had ook na de oorlog nog langdurige relaties met zijn collega soldaten .

Een van hen was Fritz Wiedemann , voormalig adjudant van het hoofdkwartier van het regiment .

Foto ; Fritz Wiedemann . Foto ; Hans H.Lammers

En later was hij ook de persoonlijke adjudant van de Führer , van 1934 tot 1939 .

Via Wiedemann had Hess ook een vriendschap met Hans Heinrich Lammers , het hoofd van de Reichskanzlei .

Deze relaties zouden hem heel nuttig zijn , al was het maar voor een tijdje .

Want hoewel Ernst Hess was gedoopt een protestant , de Neurenberger rassenwetten hadden hem geclassificeerd als een "volbloed Jood .

de Neurenberger rassenwetten hielden in , dat alleen mensen die al minstens 3 generaties “100% pure duitse” voorouders hadden , werden gezien als “echte Duitsers” .

Ernst Hess was de zoon van advocaat Julius Hess , zijn moeder was Elisabeth Heertz een Jodin .

Een telg uit een bankiersfamilie van Wetzlar .

Ze hadden 2 Zoons Ernst en Paul , en een dochter Berta .

Ernst had evenals zijn vader rechten gestudeerd , was eerst advocaat , en later rechter .

Ernst Hess was getrouwd met Margarete Witte , een protestantse samen hadden zij een dochter Ursula .

Op foto hiernaast ; Ursula Hess in de vroege jaren 30 met haar ouders

Eerst vestigde de familie zich in Düsseldorf , maar verhuisde later naar Wuppertal .

Na in elkaar te zijn geslagen door SS ers in de voorkamer van zijn eigen huis .

Hess werd door de nazi's gedwongen om per 1 januari 1936 als rechter met pensioen te gaan .

Hetzelfde jaar stuurde Hess een brief aan Hitler,om te vragen om voor hem , en zijn dochter een uitzondering te maken op de wet .

In die wet werden zij geclassificeerd als een "1e graad halfbloed" Jood , classificaties daar in maakten eigenlijk helemaal niets uit .

In zijn brief noemde Hess als argumenten , zijn christelijke opvoeding , zijn patriottische politieke vooruitzichten .

Maar ook zijn dienst in de eerste wereldoorlog .

De gevoelige joodse rechter, die viool en altviool speelde op concert niveau , gaf extra zetje aan zijn pijn in het hart door zijn brief te sluiten met de opmerking , "Voor ons is het een soort van geestelijke dood nu worden gebrandmerkt als joden , en bloot te worden gesteld aan de algemene verachting ."

Eerst wees Hitler het verzoek af .

De situatie voor de Duitse joden werd steeds meer en meer dramatischer .

Hess verhuisde daarom met zijn familie naar Bolzano in Italië in oktober van 1937 .

Hij had gekozen voor Zuid-Tirol, een Duitstalige provincie , die was geannexeerd door Italië na de Eerste Wereldoorlog .

Want hij wilde dat zijn toen elf jaar oude dochter werd onderwezen in een Duitstalige omgeving .

Hitler liet Hess wel toe om het pensioen over te dragen naar Italië in 1937, zij het met een lager bedrag .

De familie woonde tot 1939 in Bolzano , dit omdat de Zuid-Tirol optie/ overeenkomst werd gesloten tussen Duitsland en Italië .

Dit gaf de Duitstalige bevolking in die regio de keuze om te blijven in Zuid-Tirol , of om voor 31 december 1939 terug te keren naar het Duitse Rijk .

Daarom is de familie Hess gedwongen terug te keren naar Duitsland , pogingen om te vertrekken naar Zwitserland is mislukten .

Ook al stonden twee Zwitserse burgers borg voor hen , een geplande emigratie naar Brazilië om zich te verenigen met Paul de broer van Ernst ging ook mis

Eerder al had Hess al zijn connecties aangesproken , en gebruikt om alsnog een “vrijstelling voor hem en zijn dochter” te krijgen .

Wat hem uiteindelijk “tijdelijk” lukte .

op de foto hier naast ; De "ontheffingsbrief" van Ernst Hess

Dankzij private contacten die familie Heertz had met de Duitse consul generaal Otto Bene in Italië .

En dankzij de contacten die Hess had met Hitlers prive adjudant Fritz Wiedemann en Hans Heinrich Lammers .

Gaf Hitler , Heinrich Himmler middels een brief het bevel “het leven van de 2 joden te sparen .

Een unicum , want voor zover er heden ten dage bekend is zijn er in de hele periode slechts 3 van deze vrijstellingen , in alle gestapo archieven terug gevonden .

Een andere vrijgestelde Jood is Eduard Bloch, de "edele jood" van Linz.

foto ; Dokter Eduard Bloch in zijn spreekkamer 1938

Die de behandelend huisarts was van Hitler's moeder , om die reden genoot hij van de Führer persoonlijke bescherming.

Op bevel van Hitler mocht Bloch niet aangeraakt , nog ook maar iets in de weg gelegd worden toen Oostenrijk werd "samengevoegd" met het Duitse Rijk in 1938.

Zijn immuniteit bleef tot aan zijn emigratie in 1940.

Hitler gaf dus bij hoge uitzondering het bevel tot het verlenen van een “vrijstelling” voor Ernst en Ursula .

En hun helemaal niets in de weg te leggen , behulpzaam te zijn etc. , verder heeft hij hen vrijgesteld van de verplichting om de naam "Israël" die hen ïdentificeerde als Jood te dragen zoals bij wet was voorgeschreven sinds januari van 1939 .

Ernst en Ursula Hess kregen zelfs een “normaal” nieuw paspoort in maart 1939 , een die niet was gestempeld met een rode "J" zoals bij wet voor alle Joden was voorgeschreven sinds januari 1939 .

Dit stelde hen zelfs in staat om te reizen , iets wat andere Joden niet meer kon doen in die tijd .

Vertrouwend op de verzekering van Wiedemann en Lammers , dat hij zou blijven genieten van "Hitler's bescherming " .

Verhuisde Ernst Hess door de Zuid Tirol optie / overeenkomst met Italïe , met zijn gezin naar het Beierse dorp Unterwössen in de buurt van Traunstein .

Dit was in het midden van 1940 , na eerst een kort verblijf te hebben gehad bij zijn moeder en zus in Düsseldorf .

Hij koos voor dit bijzondere dorp , omdat zijn dochter Ursula dan op de Marquartstein kostschool kon in de buurt van Unterwössen .

De gelijkwaardige verzoekschriften om vrijstelling , die zijn zuster Margarete Hess in Berlijn had gedeponeerd bij Hans Lammers en Otto Bene waren niet succesvol .

De contacten van de familie Hess met Fritz Wiedemann waren niet meer genoeg , de adjudant was uit de gratie geraakt van Hitler , en in 1939 was hij door Hitler verbannen naar de post van consul generaal in San Francisco .

Deze vrijstellingen verlenen stond Himler helemaal niet aan , daarom ook duurde Hess 'vrijstelling slechts tot 1941 .

Toen op de Wannsee Conferentie “de endlösung van het Joodse vraagstuk” , oftewel de moord op de Europese joden werd gecodificeerd .

Himmler maakte er toen een punt van om alle betrokken autoriteiten , en ambtenaren te informeren dat Hitler in de eerste wereldoorlog de kameraad van een jood was .

En dat Hitler , de Reichsführer van de Schutzstaffel ( SS, Protection Squadron ) , juist die jood een voormalige kameraad , en compagniecommandant hulpverlening en bescherming , aldus de Führer's wensen verleende !

Hitler trok zijn “persoonlijke bescherming” dus toen mede onder druk van andere nazi,s weer in !

Eind juni 1941 werd Ernst Hess opgeroepen om te verschijnen op het "arisering buro" in München .

Toen hij zijn brief van bescherming die door Lammers aan de SS ambtenaar plicht , Franz Richard Mugler ingediend moest laten zien werd het document terstond van hem afgenomen .

Hess werd verteld dat het beschermingsbevel , op bevel van de Furher was ingetrokken in mei 1941 , en dat hij nu "een Jood was als alle andere ."

De familie Hess heeft nooit de oorspronkelijke brief , of een kopie er van meer gezien .

Ernst Hess werd direct gedeporteerd naar Milbertshofen , een concentratiekamp voor Joden bij München .

Foto ; Kamp Milbertshofen in aanbouw door dwangarbeiders

Waar hij tot zwoegen werd gedwongen onder het toezicht van SS officieren.

Maar Ernst Hess ontsnapte opnieuw aan de gaskamers , omdat hij getrouwd was met een niet joodse vrouw .

Maar ondanks dat het document van gemengde huwelijksverbinding werd verwoest door geallieerde bommen in 1943 , werd hij eerst toegewezen aan het houtverwerkende kazerne bouwbedrijf L. Ehrengut als gewone “dwang” arbeider .

En werd hij door de gestapo gehuisvest in een "Joden huis " in de Nibelungenstrasse 12 wat in handen was van juwelier Karl Silberthau .

Ongeacht het weer , Hess moest buiten werken met een zaagmachine .

Uiteraard werden de dwangarbeiders gedwongen om buiten te leven , en ze werden vreselijk behandeld , gadegeslagen door SS ers .

Hess was een groot sportman , en was hij niet zo fit geweest dan zou hij deze zware beproeving nooit hebben overleefd .

Tijdens de dwangarbeid kreeg Hess een ongeluk met de zaagmachine , en zaagde heel diep in zijn hand .

Het ongeval was zo erg dat hij later nooit meer viool kon spelen , of ook nog maar “bruikbaar” was voor de barraken bouwer .

Hess werd vervolgens , weer als dwangarbeider toegewezen aan loodgieter Georg Grau tot 20 april 1945 .

Ernst zijn vrouw Margarete woonde al die tijd dat ze terugkeerden in Unterwössen , in een vochtig washok met haar ouders .

Hoe verging het Ursula in de vooroorlogse , en oorlogjaren ?

Zij is volgens haar zelf in 1932 op de lagere in Wuppertal ingeschreven .

En kwam in een van de meerdere eerste klassen op die school .

Ik moest elke ochtend naar voren komen in de klas , en kreeg dan van de leraar “een enorm pak slaag” met een korte stok !

Ik heb dit nooit aan mijn ouders verteld , ik dacht toen bij mezelf : “ik zal waarschijnlijk iets verkeerd hebben gedaan anders deed de leraar dit niet” .

Later vertelde de moeder van een ander kind het mijn ouders , ze gingen toen voor een gesprek naar de school .

En toen werd ik overgeplaatst naar de andere eerste klas , dat was toen nog steeds mogelijk .

Maar ook die leraar was ook niet eerlijk , niet in het minst .

Hij was ook een antisemiet , en ik werd door zijn toedoen veel bespot en gepest .

Mijn moeder gaf mij ook altijd het gevoel , dat ik slechts een buitenstaander was .

Ik was voor mijn gevoel nooit echt een deel van het gezin .

De verdere school , en verhuisgeschiedenis van de familie is al vermeld .

Na intrekking van de ontheffing werd Ursula gedwongen te werken in de fabriek van de Alois Zettler , een elektrische firma in München.

Foto ; Alois Zettler

Susanne Mauss vraagt Ursula vervolgens , of ze tijdens de oorlogsperiode mischien ook nog dingen positief heeft ervaren .

O ja wel hoor zegt Ursula ; “er waren mensen van wie de acties me heel erg hebben ontroerend “.

Zo was er een bevriend echtpaarvan mijn ouders , hij was een architect .

Ze zouden vanwege de deportage dreigingen ons zilverwerk , voor ons veilig stellen in hun kelder .

Toen de oorlog voorbij was , en mijn ouders het zilverwerk terug wilden .

Vertelden zij aan iedereen , dat ze nooit en te nimmer zilverwerk van ons hadden gezien .

Dat zijn zeer bijzondere ervaringen, en dit is waar de mensen hun ware aard tonen .

Toen de nachtmerrie van het Derde Rijk eindelijk was afgelopen , wildde Ernst Hess graag terug te keren naar de rechterlijke macht .

Ondanks het feit dat genomineerd werd voor de functie als voorzitter van een regionale rechtbank in wat later de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen zou worden .

Kon hij na alles wat hij had meegemaakt , nauwelijks een "goede begeleider" worden voor al die oud collega's die nu van hem, in de verwachting waren dat hij een document zou witten over hun gedrag tijdens nazi-bewind .

Hoewel hij wist dat dit betekende dat hij zou eindigen zonder een cent , weigerde hij de benoeming in de Düsseldorfse rechtbank .

Door middel van zijn persoonlijke contacten, werd hem uiteindelijk een baan aangeboden bij de Reichsbahn ( later Deutsche Bundesbahn ) , die op zoek was naar managers met een blanco strafblad .

Hess begon zijn nieuwe carrière in 1946.

Van 1949 tot 1955 was hij de voorzitter van de Duitse Federale Spoorwegen Autoriteiten in Frankfurt / Main .

Na ontvangst van het grootkruis van de orde van verdienste , van de bondsrepubliek Duitsland, werd hij bekroond met een plaquette van eer van de stad Frankfurt / Main in 1970 .

Ernst Hess stierf in Frankfurt / Main , op 14 september 1983.

Met de rechten van de familie van Ernst Hess was niet gemakkelijk , in de benarde toestand in Düsseldorf .

Zijn moeder Elisabeth ( geboren 1866) en zijn zus Berta ( geboren 1888 ) dachten te geloven dat de "bescherming" die werdt toegekend aan Ernst , ook voor hun gold .

Toen hun status werd beoordeeld in 1942 , werd vastgesteld dat zij geen joodse identiteit konden over leggen .

Ook het niet dragen van de gele ster , en het niet naar behoren merken van hun appartement in Brend'amourstrasse als een Joodse woning .

Bovendien had Berta Hess de mensen in Düsseldorf-Oberkassel verteld dat ze "de bijzondere bescherming van de nationaal-socialistische partij genoten ."

Adolf Eichmann van de RSHA in Berlijn ging in niets uit van zijn manier , om het categorisch te ontkennen .

Persoonlijk ondertekende hij terstond het bevel tot uitzetting voor de vrouwen .

Op 21 juli 1942 werden Elisabeth en Berta Hess vervoerd naar Theresienstadt .

Berta werd een van de zes miljoen joden die omkwamen in de holocaust , want ze werd kort na aankomst vermoord in Auschwitz .

Haar moeder Elisabeth was in staat om als enige te ontsnappen uit de trein die wegreed uit Theresienstadt , vlak bij Zwitserland ontsnapte zij op 5 februari 1945 .

Ze keerde nooit meer terug naar Duitsland , en voegde zich bij haar zoon Paul in Brazilië .